Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Κρουσόβου Πελαγονίας σε ρουμανική εφημερίδα στις 17 Αυγούστου 1882


Έγγραφο διαθήκης του 1853 προς 
ενίσχυση του τοπικού σχολείου. 
Διακρίνεται η κοινοτική σφραγίδα 
Κρουσόβου με τη θεά Αθηνά.
Αξιότιμε Κύριε συντάκτα, μετ' εκπλήξεως ανέγνωμεν, εν τω υπ.αριθμ.2014 φύλλω της πολυτίμου υμών εφημερίδος, το περί Κρουσσόβου μέρος της εκθέσεως του απεσταλμένου της Ρουμουνικής κυβερνήσεως κ.Πέγκοβιτς, εν η απλώς μόνον λέγει ότι μέγας αριθμός των Κρουσοβιτών έχει ελληνικά αισθήματα, εν ω, εάν ο αξιότιμος Επόπτης συναναστρέφετο και άλλον τινά εκτός των ρουμανοδιδασκάλων και των περί αυτούς, θα κατενόει ότι οι ρουμανίζοντες ενταύθα περιορίζονται εις τους αποστόλους των και και τους περί αυτούς συγγενείς, εις ευαρίθμους τινάς εγκαταβιώσαντας εν Ρουμανία , εις τινας εποφθαλμιώντας υλικάς ωφελείας, και εις ολιγίστους εκ των δυστυχών αμαθών, άπας δε ο ανεξάρτητος εκ των ανωτέρων λόγων πληθυσμός του Κρουσσόβου είναι και θα μείνη δια παντός ελληνικός, συναισθανόμενος την τε καταγωγήν του και τα προς την ωραίαν του πατρίδα Μακεδονίαν καθήκοντα. Κακώς επληροφορήθη ο αξιότιμος Επόπτης ότι οι εν κρουσόβω ιερείς εισίν εξ, ενώ εισίν εννέα, ουδείς δε εξ αυτών ούτε απεσκίρτησεν, ούτε διενοήθει να αποσκιρτήσει ποτέ. Δια ταύτα παρακαλούμεν τον αξιότιμον κύριον Πέγκοβιτς να διορθώση το περί Κροσσόβου μέρος της Εκθέσεώς του ως εσφαλμένου, βέβαιοι όντες ότι ακουσίως εις το λάθος τούτο περιέπεσεν.

Εν Κρουσόβω τη 17η Αυγούστου 1882

Οι ιερείς 
Παπακωνσταντίνος πρωτόπαπας 
Παπαστέργιος Σκευοφύλαξ 
Παπα-νικόλαος Παπαεμμανουήλ 
Παπασπυρίδων Ιωακείμ 
Παπαϊωάννης Μηνά 
Παπακωνσταντίνος Παπαδημητρίου 
Παπανικόλαος Δ.Κύργιος 
Παπασπυρίδωνας Δημητρίου 
Παπασωτήριος Παπαστεργίου 

Οι πρόκριτοι 
Ιωάννης Ν. Βοσνιάκου 
Γιαννάκης Λέγα 
Θωμάς Κ. Πούπα 
Μιχαήλ Χρ. Μπατάλ 
Αναστάσιος Κ. Ζέλτσου 
Θωμάς Μ. Κατζουγιάννης 
Κυργιάκος Ν. Νιτζιώτας 
Κωστής Νάλτσιας 
Τάσκος Κ. Κόκου 
Κωνσταντίνος Παπαθεοδοσίου 
Ναούμ Γινάλ 
Αναστάσιος Κιάκας 
Δήμαρχος Ν. Δ. Κρεάστης

(Αρχείο Ευ.Κωφού, τηλεγράφημα του εν Βιτωλίοις Προξένου Δοκού προς ΥΠΕΞ,18.8.1882/352)

Honorable Mr. Editor, with surprise we read in the 2014th issue of your newspaper the report in relation to Krushevo, made by Mr. Pegovits the supervisor appointed by the Romanian government, in which he states that a “large” portion of the people of Krushevo is of Hellenic persuasions. If the honorable supervisor had not associated himself solely with the Romanian teachers and had not avoided contact with others, he would have realized that the “rumanophiles” among the Krussovites are confined to their missionaries and their families, to some more individuals that live as immigrants in Rumania, to some others in pursuit of financial privileges, and some few among the illiterate. The rest population originating from Krushevo is and will for ever remain Hellenic, conscious of its origins and of its obligations towards its beautiful homeland, Macedonia. In addition, the honorable Mr. Supervisor was misinformed that the priests in Krushevo are 6, while in fact they are 9….
For these reasons we ask of the honorable Mr. Pegovits to correct his report regarding Krushevo, as we are certain that these mistakes were not made on purpose.

Krussovo 17th of August 1882

The priests
Papakonstantinos Protopappas
Papastergios Skevofylaks
Papa-nikolaos Papaemmanouil
Papaspyridon Ioakeim
Papaioannis Mina
Papakonstantinos Papadimitriou
Papanikolaos D.Kyrgios
Papaspyridonas Dimitriou
Papasotirios Papastergiou

The notables
Ioannis N. Vosniakou
Giannakis Lega
Thomas K. Poupa
Mihail Hr. Batal
Anastasios K. Zeltsou
Thomas M. Katzougiannis
Kyrgiakos N. Nitsiotas
Kostis Naltsias
Taskos K. Kokou
Konstantinos Papatheodosiou
Naoum Ginal
Anastasios Kiakas
The Mayor N.D Kreastis

Πηγή: Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη μνήμη: όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του ίλιντεν, μέσα από το αρχείο του Γ. Νιτσιώτα (Σταμούλης, Θεσσαλονίκη)
Το διαβάσαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.