Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ην, εστί και έσεται


Αρχή εκπληρώσεως στη (δυνητική) υπόσχεση για χωριστά σημειώματα, σχετικά με την προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 και την προσπάθεια της Ρουμανίας να οικειοποιηθεί τους βλαχόφωνους Ελληνες. Το πρώτο ας είναι αφιερωμένο στα ίδια τα θύματα της ρουμανικής... «γενεαλογικής στοργής», που είχε πάρει τότε μορφή συνδυασμένης πίεσης, στην οποία συνέπραξαν Ρουμανία, Αυστρουγγαρία, Γαλλία με τους Λαζαριστές του Μοναστηρίου, Βατικανό και Τουρκία με τους τζαντερμάδες της!
Στόχος, να πεισθούν (πιεσθούν) οι Βλάχοι της Θεσσαλίας και της Ηπείρου και να αντιταχθούν στην ένωση με την Ελλάδα. Τότε η οροθετική γραμμή χώρισε τα χειμαδιά του κάμπου από τα ποιμενικά βλαχοχώρια της Πίνδου και πέρασε ανάμεσα από τα δίδυμα βλαχοχώρια Καλαρρύτες και Συρράκο.
Η ελληνική γραφειοκρατία είχε κάνει το θαύμα της και κράτησε για τρεις μέρες στη μεθόριο τα κοπάδια που κατέβαιναν για τα χειμαδιά. Οργίασε στην Ευρώπη η ρουμανική προπαγάνδα. Αλλά οι βλαχόφωνοι Ελληνες αντιστάθηκαν. Από τη σπουδαία εργασία της Ελευθερίας Νικολαΐδου «Η ρουμανική προπαγάνδα στο βιλαέτι των Ιωαννίνων» βλέπουμε τι έγραψε τότε η «Ανεξαρτησία» της Λάρισας για το γεγονός:
«Και ποίους άνδρας, ποίας γυναίκας και ποία βρέφη (εταλαιπώρησαν); Τους Βλάχους της Ηπείρου. Τον λαόν εκείνον προς ον η τε Αυστρία και Ιταλία προσβλέπει μετά μειδιάματος, η δε Ρωμουνία εκτός της γενεαλογικής στοργής προσφέρει και υλικάς αμοιβάς και πακτωλόν χρυσού ίνα κηρυχθώσιν ομαίμονες και ομόφυλοι. Προς πάντα δε ταύτα αποστρέψας το πρόσωπον ο γενναίος ούτος λαός, συνηθροίσθη κατά χιλιάδας εν Καλαρρύταις και τω πολυκλαύστω Συρράκω και εθρήνησε γοερώς τον οδυνηρότατον από της Ελλάδος χωρισμόν (του Συρράκου) και διεκήρυξεν, ότι ην, εστί και έσεται Ελλην και ότι ουδενός φεισθήσεται ίνα επιτύχη την μετά της Ελλάδος ένωσιν».

Ην, εστί και έσεται. Τίποτα άλλο.
Πηγή: agelioforos.gr

Ελευθερίας Νικολαΐδου, 
«Η ρουμανική προπαγάνδα στο βιλαέτι των Ιωαννίνων»
Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.