Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

INVITATION - Pan-Hellenic Vlachic (Aromanian) Cultural Associations Federation


Pan-Hellenic Vlachic (Aromanian) 
Cultural Associations FederationINVITATION


1. Hoping to bring closer all the people of Vlachic origin in the whole world, ie everywhere Aromanians, creating relationships of solidarity and fellowship among them, as well as more permanent links with the metropolitan center and birthplace of ‘Vlachophone’ Hellenism, Greece and timeless, universal Greek civilization,
2. Seeking to work in a systematic way to lay the foundations for constant reminder to new generations on the roots and the long history of Aromanians as a component closely associated not only with its glorious ancient past but with the universality of modern Hellenism,
3. Seeking to create stable and strong bridges of friendship and of cooperation between Greece, namely the metropolitan center of Vlachophone Modern Greece (Ρωμιοσύνη / Romiossini), and the other countries where Aromanians live,
4. Seeking to create a strong and lasting legacy for future generations of Vlachic origin people in the world, who must remember and honor the roots and long established traditions of their ancestors,
5. Desiring to work on the advancement, promotion and preservation of true, genuine and rich Greek-Aromanian musical tradition on European and global scale,
6. Wishing the inside and outside Greece enhancement and preservation of Greek–Aromanian cultural tradition, long-established customs, rich and endless Vlachic folklore, as well as the significant oral Greek-Aromanian linguistic heritage and its various forms and particularities,
7. Wishing-away from non-documented unrealistic, oversimplified and distorting influences and approaches, foreign to Aromanian culture and totally devoid of any trace of analytical scholarship - to clear off the created (by individuals) misinformation and confusion about the language issue, and generally about history and origin of Aromanians (Vlachs),
8. Taking into account the increasing challenges that Vlachophone Modern Greece (Ρωμιοσύνη / Romiossini) and Hellenism face in the general European and international scene, 


we call for struggle, offer and participation 


in forming a WORLD AROMANIAN AMPHICTYONY, an institution with a permanent office in our country, that will, of course, go beyond its geographic limits, highlighting the character of Greece as a metropolitan center and temporal reference point of everywhere Aromanian element, while providing with its powerful presence, at the same time, all our voices as a resonant answer to all those, who still do not accept the historical reality of the Vlachophone ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ / ROMIOSSINI (Modern Greece) as an integral part of Hellenism.

MICAEL MAGIRIAS
PRESIDENT OF THE FEDERATION
Tel. : 6932855599
http://www.vlachs-popsv.gr/
e-mail: panhellenicfeder.vlachon@gmail.com
***(Translation in English by Giannis Tsiamitros)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.