Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Ονομαστές οικογένειες του Μεγαρόβου και Τυρνόβου Πελαγονίας


Πηγή φωτο: εδώ
Τηλέμαχου Αγγέλου, 
Μεγάροβον και Τύρνοβον:
Τα δυο Ελληνικά Φρούρια της πόλεως Μοναστηρίου και Φωλεα του Ελληνισμού της Δυτικής Μακεδονίας.
Θεσσαλονίκη 1971.
(Απόσπασμα σελ. 20-22)

Εκ των κυριωτέρων οικογενειών του Μεγαρόβου και Τυρνόβου ενθυμούμαι τα ονόματα των κάτωθι:
Βίστα, Κίζα, Μούζα, Κουφονικόλα, Γκοντζάια, Χρυσικού, Τσιάντη, Δάια, Δαφίνη, Τσαπάνου, Δοσίου, Νασιόκου, Πίκουλι, Κουρίννα, Πίσκα, Μάλτου, Δάλλα, Πιτόσκα, Μπάλτα, Πέτρου, Μισυρλή, Φία, Δαλέγκα, Σιάπκα, Σουπίλλα, Χατζητζώτζια, Δούτση, Σαμαρά, Δουδούμη, Γραμμάτα, Γραίζου, Τσάια, Καλυβιάνου, Ιατρού Αθανασίου, Καλαούζου, Καραλή, Γαρδίκη, Ζιώγα, Τερπίνη, Μορένα Ζωγράφου, Μαρκίδη, Παλιούρη, Τσιέβα, Μαρούση, Τάχου, Μούσιου, Παπαχρήστου, Γρούια, Μαρούλη, Ταουσάνη, Αγγέλου, Γούδα, Χατζηνικόλα, Χατζηστεργίου, Ζουρδούμη, Βαρζάκου, Αποστολίδη, Ταχούλα, Καραπάνου, Δένδρου, Ρεσναλή, Κίτσα, Κοντογιάννη, Δούκα, Τσιθώντι, Νάστου, Μπάνου, Καπρινίδου, Κήτα, Βόσδου, Ζιούπα, Ισμυρλή, Μέλκου, Τζιουμάκα, Δόβα, Ρόκκου, Δαμούση, Παπαμάρτση, Παπανικόλα, Παπαναούμ, Παπαστεργίου, Παπασωτήρ, Παπαγιαννάκη, Τριστακτά, Παύλε, Μωραϊτη, Κυρλατζή, Γιάκα, Μπουγιάννα, Πλατύ, Γιαννούρα, Τάσκου Γρηγόρη, Φούνη, Θάνου, Τάκη, Κώστα, Αλτηπαρμάκ, Τσιούκα, Πέτρα, Τσιαλαμάνη, Κουκόνα, Κουσουρέτα, Αντωνίου, Βισάρη, Σιδέρη, Παναγιώτου, Μπίου, Δημάνη, Αργύρη, Σιαπαρντάνη, Κώττα, Γιαννώτα, Τέρπη ή τρυφωνίδη, Παπαμιχαήλ, Μοίρα, Άγνα, Τοπάλη, Καλλίνα, Λίτσια, Σαρρή, Στυλίδη, ευεργέτης καταθέσας εις την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος 25000 λίρες, εκ των τόκων των οποίων συνετηρούντο τα σχολεία του Μεγαρόβου. Κουσκουρίδας, Τσέλλιος, Κατεργάρη, Μπασιακούλη, Σόνη, Ταλιαδούρου, Πανίδη, Μπλισνάκου, Δινιτσκιώτου, Παπανάκη, Μέλη, Γκιάτα, Τριανταφύλλου, Γράβα, Γκιούσια, Πάζα, Φαρμακός, Καραπάνου, Καραγιώργου, Σκιπητάρου, Λάμπρου, Τομαντίνα, Πούπα, Μακρή, Τέλλη, Καρανίκα, Πούρδα, Κύργα, Τσιακάλη, Κάξου, Αγγελίνα, Δήμας, Φουνταλής, Αποστόλου, Βαγγέλη Πασπάλη, Βάνκα, Δάδου, Μιζώτη, Νικόλα, Ζιώτα, Φουνταλή, Μπάρμπα, Κικιμέου, Καραμπόλα, Μιρόστη, Λαναρά, Μάντης, Πάνου, Τζιάνη, Καρότσα, Στάθη, Γάλλου, Μιστόλκα, Καλύνα, Καρλαγάνη, Μένα, Γίτσα, Ζιούλα, Στέρπου, Νίντζα, Σιέμου, Μπράντη, Παπανάκη, Γούσιου Χρήστου, Κέρτσου, Μιχαηλίδης, Τσικ- τάια, Γκόγκου, Μπέλλα, Γούσιου Χρίστα, Βανάρου.
Αι πλείσται των άνω οικογενειών ευρίσκονται εις Θεσσαλονίκην και Φλώριναν, μερικοί εις Μοναστήριον, Μεγάροβον και Τύρνοβον, ένας μικρός αριθμός εις Αρδαίαν, και άλλοι εις το εξωτερικόν.

Πηγή φωτο: εδώ
Κατωτέρω αναφέρω τους εκ Μεγαρόβου και Τυρνόβου, επιδοθέντας εις ανωτέρας σπουδάς:

Ιατροί: 
Γεώργιος Δοσίου, σπουδάσας εν Γερμανία εγκατεστάθη εις Κωνσταντινούπολιν και διωρίσθη αρχίατρος του Σουλτάνου, και ιδιαίτερος ιατρός του χαρεμιού. Αργότερον έλαβε και τον τίτλον του πασσά. 
Δημήτριος Βαφειάδης ή Μπογιατζής, παθολόγος, εγκατασταθείς εν Μοναστηρίω.
Κωστής Αθανασίου, διαμένων πάντοτε εν Μεγάροβω.
Βασίλειος Δουδούμης, εγκατασταθείς εν Ρουμανία, τελευταίως κατέλαβεν την θέσιν του αρχιάτρου του ρουμανικού στρατού. Οι Ρουμάνοι γνωρίζοντες τα ελληνικά αισθήματα και τον πατριωτισμό του, τον ονόμαζον Γραικομάν. 
Αλέξανδρος Κορίννας, εγκατεστημένος εν Κραϊόβα Ρουμανίας.
Κωνσταντίνος Πίσκας, διευθυντής του Ιπποκρατίου Ελληνικού νοσοκομείου Βουκουρεστίου.
Μιχαήλ Σιάπκας, εγκατεστημένος εν Λαρίση και χρηματίσας επί σειράν ετών δήμαρχος Λαρίσης. 
Αλκιβιάδης Μάλτου, ιατρός των Σ.Ε.Κ., εγκατεστημένος εν Θεσσαλονίκη.
Περικλής Ζιώγας, ιατρός εγκατεστημένος εν Τζουμαγιά.
Νικόλαος Ταουσάνης, οφθαλμίατρος, εγκατεστημένος εν Θεσσαλονίκη.
Αχιλλεύς Γρέζου, στρατιωτικός ιατρόςτου ελληνικού στρατού.
Ιωάννης Πιτόσκας, μόλις αποφοιτήσας εκ της στρατιωτικής ιατρικής σχολής Θεσσαλονίκης, υιός του Στέργιου Πιτόσκα.
Γεώργιος Δοσίου, ιατρός, πατήρ του Μιχαήλ Δοσίου φαρμακοποιού. 
Φαρμακοποιοί:
Μιχαήλ Δοσίου, εγκατεστημένος εν Φλωρίνη προ τεσσαρακονταετίας, σπουδάσας εν Κωνσταντινούπολει. Επίσης και ο υιός του Γεώργιος Δοσίου, φαρμακοποιός, σπουδάσας εν Αθήναις. 
Αναστάσιος Μάλτου, γυμνασιάρχης εν τω Ελληνικώ Παρθεναγωγείω Οδησσού. 
Κουσκουρίδας, γυμνασιάρχης, σπουδάσας εν Γερμανία. 
Γεώργιος Κίζας μαθηματικός εν τω Γυμνάσιω Θηλέων Θεσσαλονίκης. 
Αλέξανδρος Αγγέλου διδάκτωρ του εν Καλλιφόρνια ΗΠΑ Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ, καθηγητής εν τη Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Αθηνών. 
Δημήτριος Γ. Τσιαπάνου, ποιητής και λογοτέχνης, αυτοδίδακτος, Μακεδονομάχος. 
Ηρακλής Πίσκας, νομικός, εγκατεστημένος εν Βουκουρεστίω.
Μιχαήλ Ταουσάνης, νομικός, εγκατεστημένος εν Φλωρίνη. 
Μιχαήλ Πίσκας, μηχανικός, εγκατεστημένος εν Βουκουρεστίω.
Δημ. Γραμμάτας, μηχανικός, διατελέσας επί σειρά ετών μηχανικός των σιδηροδρόμων Κίνας.
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, ιδρυτής του Πανεπιστημίου Ιασίου.
Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ, ταγματάρχης του ελληνικού στρατού,
Θωμάς Ζιώγας, αξιωματικός του πυροβολικού, υιός του άλλοτε διδασκάλου εν Μεγαρόβω Αποστόλου Ζιώγα.
Δημήτριος Λάλλας, μουσικός, μαθητής του περίφημου Γερμανού μουσικού Βάγνερ. Μαθητής δε του Λάλλα ο Ριάδης όστις επί σειράν ετών διετέλεσεν καθηγητής του Ωδείου Θεσσαλονίκης,
Γεώργιος Ζιώγας, δικηγόρος εγκατεστημένος εν Θεσσαλονίκη,
Αναστάσιος Νάστου, υιός του Νικολάου Νάστου ταγματάρχης εν ενεργεία,
Αθανάσιος Νάστου του Νικολάου εύελπις σφαγιασθείς υπό των συμμοριτών.
Νικόλαος Δουδούμης, γεωπόνος διευθυντής του φυτορείου Φλωρίνης και πτυχιούχος του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Ιωάννης Α. Τσιαπάνου, γεωπόνος,
Νικ. Μ. Αντωνίου γεωπόνος, 
Μανώλης Μάνου, γεωπόνος,
Θωμάς Κατεργάρης γεωπόνος,
Θωμάς Τσιαπάνου, δασολόγος,
Σμαρώ Δουδούμη, καθηγήτρια των φυσικών, 
Χριστίνα Δουδούμη, τελειόφοιτος της φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Μαρία Κίζα, παιδίατρος, 
Κωνσταντίνος Ρόκκος, καθηγητής εις το Β' Γυμνάσιον αρρένων Θεσσαλονίκης 
Θωμάς Κέρτσου, υποστράτηγος αεροπόρος εν αποστρατεία, 
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, σμηναγός πεσών κατά τον συμμοριτοπόλεμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.