Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Κωνσταντίνος Αν. Βαβούσκος


Ο γεννημένος στη Δράμα, αλλά με καταγωγή από το Κρούσοβο, Κωνσταντίνος Αν. Βαβούσκος σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία έλαβε πτυχίο το 1947. Με υποτροφία της ΕΜΣ, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και το Φράϊμπουρκ της Γερμανίας. Διδάκτωρ του Δικαίου του Πανεπιστημίου των Παρισίων (1952). Πρώτος Επιστημονικός συνεργάτης του νεοϊδρυθέντος Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1953-1964) και δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1955.Υφηγητής (1957) και καθηγητής του Αστικού Δικαίου από το 1969, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της οποίας διετέλεσε και Κοσμήτωρ (1974-1978). Μέλος της Εταιρείας από τη δεκαετία του 1950, εξελέγη για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο το 1970 και συνέχισε εκλεγόμενος για τριανταέξι χρόνια. Αναδείχθηκε Πρόεδρος της ΕΜΣ για μια τριακονταετία (1976-2006), Πρόεδρος του ΙΜΧΑ και εξελέγη Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Συνέγραψε πληθώρα μελετών νομικού περιεχομένου, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερο ζήλο με την ιστορία της Μακεδονίας, του βόρειου ελληνισμού και κυρίως με το Μακεδονικό Ζήτημα, όπως αυτό εξελίχθηκε ως σήμερα. Συνέγραψε μελέτες, άρθρα, και ανακοινώσεις σε συνέδρια, έδωσε ποικίλες διαλέξεις σε όλο τον κόσμο υπερασπιζόμενος τα ελληνικά δίκαια.
Πηγή: Εδώ


Κωνσταντίνος Β. Χιώλος
Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα προ ημερών στον «ΠΡΩΙΝΟ ΤΥΠΟ» στη στήλη «Από την παλιά Δράμα», αναφερόμενο στον Ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνο Βαβούσκο, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Δράμα, παρακαλώ να μου επιτραπεί να προσθέσω ακόμη ολίγα τινά γι’ αυτόν, ερανισμένα από τον πλουσιώτατον βιογραφικό του.

Ο Καθηγητής κ. Βαβούσκος, εκτός από την τεράστια συμβολή του στην έρευνα και την ανάπτυξη του Δικαίου (Ελληνικού, Ρωμαϊκού και Εκκλησιαστικού), είναι Άρχων Μέγας Δικαιοφύλαξ και Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ανέπτυξε μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, ησχολήθη με το Ρωμαϊκόν Δίκαιον εις την Ρώμην και το Επιστημονικόν Τμήμα του ΝΑΤΟ (δις), ενώ επί 32 έτη διετέλεσε αιρετός Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι επίτιμος δικηγόρος των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, διετέλεσε Κοσμήτωρ των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης, επί σειράν ετών Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατάρτιση νόμου περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταξύ των άλλων και κατά την μείζονα Διευρυμένην Ενδημούσαν Σύνοδον περί αποκαταστάσεως της σχέσεως με την Εκκλησίαν της Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών και του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ομιλητής καθηγητής εις την Ανωτάτην Σχολήν Πολέμου και εις τας Σχολάς Ευελπίδων, Εθνικής Αμύνης, Αξιωματικών Σωμάτων, Πολέμου Αεροπορίας, Ναυτικήν Σχολήν Πολέμου, καθώς και εις την Αστυνομικήν Ακαδημίαν Θεσσαλονίκης, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστών και του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και μέλος της Επιτροπής Αναθεωρήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Με το Πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών, ο καθηγητής κ. Βαβούσκος μετέβη εις την Γαλλίαν, Τουρκίαν και Αίγυπτον, όπου έδωσε διαλέξεις εις Πανεπιστήμια των χωρών αυτών, καθώς, επίσης, και εις την Αυστραλίαν, τον Καναδάν, τις Ηνωμένες Πολιτείας της Αμερικής και εις την Νότιον Αφρικήν.

Πέραν όλων των άλλων, ο κ. Βαβούσκος, είναι ιδρυτής του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνος και εις των ιδρυτών του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προς τιμήν του, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι Σύλλογοι Δικηγορικός και Συμβολαιογραφικός Θεσσαλονίκης και ο Εκδοτικός Οίκος Θεσ/νίκης Σάκκουλα, εξέδωσαν από κοινού το 1989 5τομον Αφιέρωμα, όπως εξέδωσαν τοιούτον και οι Τομείς Αστικού και Εργατικού, ως και οι Τομείς Ρωμαϊκού και Εκκλησιαστικού Δικαίου της ως άνω Σχολής εις 3 Τόμους, εις τους οποίους περιελήφθησαν όλες οι μέχρι του 1992 δημοσιευθείσες μελέτες του κ. Βαβούσκου επί νομικών, ιστορικών και εθνικών θεμάτων. Το Υπουργείο Πολιτισμού εχρηματοδότησε, τιμής ένεκεν, το 2006 την υπό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έκδοση όλων των νεωτέρων μελετών του κ. Βαβούσκου, για τον οποίο η έγκυρη εφημερίς της Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», αφιέρωσε ολοσέλιδο ρεπορτάζ με τίτλο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ», «Μια ζωή Μακεδονία». Η ΕΡΤ 3 δια την προσφορά και την επιστημονική διαδρομή του κ. Βαβούσκου, την 16η Φεβρουαρίου 1997 προέβαλε ειδική ταινία.

Σημειωτέον, ότι ενώ ο Καθηγητής κ. Βαβούσκος δις υπεδείχθη (1974 και 1977) υπό της Νέας Δημοκρατίας και άπαξ (1996) υπό του ΠΑΣΟΚ δια το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτος αρνήθηκε να συμματάσχη, όπως, άλλωστε, είχε και παλαιότερα, ως μαχητής Πρόεδρος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αρνηθεί να είναι υποψήφιος βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο καθηγητής κ. Βαβούσκος ετιμήθηε με πλήθος τιμητικών διακρίσεων. Ενδεικτικώς αναφέρουμε, ότι, μεταξύ των άλλων, ετιμήθη με τον Ταξιάρχην του Τάγματος της τιμής της Ιταλικής Δημοκρατίας και τον Ταξιάρχη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τον Χρυσούν Σταυρόν της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον χρυσούν Σταυρόν των Μητροπόλεων Θεσσαλονίκην, Λαρίσης, Μυτιλήνης, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και Δράμας, τα Μετάλλια του Βουλγαρικού Κράτους, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα 2300 χρόνια του Αριστοτέλους, της 50ετηρίδος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και διάφορα άλλα Μετάλλια (ως τα Αργυρούν της Εκκλησίας της Ελλάδος δια τα 1600 έτη του Μεγάλου Βασιλείου, το αναμνηστικόν της 200ετηρίδος της Γαλλικής Επαναστάσεως, το του Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών κ.α.). Επίσης τον ετίμησαν δια Μεταλλίων και οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Τριπόλεως, καθώς και διάφοροι Σύλλογοι, επί το πλείστον Μακεδονικών Πόλεων, ων ουκ έστιν αριθμός.
Πηγή: Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.