Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ο Παπακωνσταντίνος από τη Μηλόβιστα, ειδικός απεσταλμένος του Εθνικού Κέντρου


[ ] Εκείνες ακριβώς τις μέρες η Σιάτιστα δέχεται εντολές πολύτιμες για τον συντονισμό της δράσης με ειδικό απεσταλμένο, από το Εθνικό Κέντρο. Ο επισκέπτης που συνοδευόταν από τον Νικόλαο Παπαχατζή ήταν μεγαλόσωμος και είχε μορφή εκφραστική, πλαισιουμένη από μαλλιά κόκκινα και οφθαλμούς ζωηρούς. Είναι ο Παπακωνσταντίνος από τη Μηλόβιστα, ο απεσταλμένος του Κέντρου του Μοναστηρίου. Στη σύναξη της Εθνικής Επιτροπής παρουσιάζεται και αναφέρει: 

«Σας φέρω τον χαιρετισμόν του Κέντρου και τήν πλέον ευχάριστον είδησιν, η Ελλάδα σε λίγες ημέρες κηρύτ­τει τον πόλεμον κατά της Τουρκίας. Πριν όμως προελάσουν τα Ελληνικά στρατεύματα, θα προπορευθούν αρκετά εθελοντικά προσκοπικά Σώματα προς κατάληψη επικαίρων με­ρών της Δυτ. Μακεδονίας. Αναθέτει δέ το Κέντρον σε σας την φροντίδα να συνεργασθήτε με τον κ. Πα­παχατζή, να διευκολύνετε και να εξασφαλίσετε την άνοδο των Σωμάτων, τα οποία θα διέλθουν από την Περιφέρειάν σας. Η μέχρι τώρα συνετή εθνική σας εργασία εγγυάται ότι αισίως θα διεξαγάγητε και την παρούσα λεπτήν όσο και σοβαράν εθνικήν υπηρεσίαν». Ακολούθως ο φιλόπατρις κληρικός έδωκε κατάλογον των Σωμάτων, τα οποία θα διήρχοντο εκ της περιφερείας...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Η Απελευθέρωση της Σιάτιστας το 1912

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.