Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Δημήτριος Λάλλας, Ύμνος εις τον Θεόν (video)Μὲ μέλος ἐναρμόνιον,
ὑμνοῦντες τὸν αἰώνιον
δοτῆρα τῆς σοφίας,
πρὸς τὸν Θεὸν στρεφόμεθα
κ᾿ εἰς σέβας αἰσθανόμεθα
παλλούσας τὰς καρδίας.

Θεέ, ὁ ἀκροώμενος 
καὶ ὕμνον ἐκδεχόμενος
ἐκ στόματος νηπίων,
ἡμῶν τὸν ὕμνον ἄκουσον
καὶ ἵλεως ἐπάκουσον 
αἰνούντων Σε παιδίων.

Σύ, ὅστις πλήρης χάριτος,
ἀθέατος καὶ ἄρρητος 
τὸν κόσμον διευθύνεις,
δεινῶν ἡμᾶς ἀπάλλαξον 
κ᾿ εἰς τὰς ψυχάς μας στάλαξον
τὴν δρόσον τῆς είρήνης.

Σύ, ὅστις νοῦν ἐπότισας
κ᾿ ἐκ Πνεύματος ἐφώτισας
τοὺς ἀλιεῖς μ᾿ ἕν νεῦμα,
ὡς ἄρτον ἐπιούσιον
κατάπεμψον τὸ πλούσιον
καὶ Ἅγιόν Σου Πνεῦμα. 

Εἰς τοὺς εὐεργετοῦντάς μας
καὶ τοὺς ποδηγετοῦντάς μας
πρὸς φῶς καὶ πρὸς παιδείαν, 
τὴν θεϊκήν Σου χάριτα
καὶ τ᾿ ἀγαθά Σου τ᾿ ἄρρητα
παράσχου μ᾿ ἄφθονίαν.

Μουσική: Δημήτριος Λάλλας
Στίχοι: Αλέξανδρος Κατακουζηνός
Τὸ μουσικό κείμενο προέρχεται απὸ την συλλογὴ σχολικών ασμάτων (μέρος πρώτον) του Αναστασίου Μάλτου (1851-1927), που εξεδόθη στην Λειψία το 1881. 
Πληροφορίες για τον συνθέτη:

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ - Δημήτριος Λάλλας
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.