Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Βιβλιογραφία


1. Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος. Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού ζητήματος. Αθήνα 1948.
2. Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος. Στο Μοναστήρι του Άη-Νικόλα. 1978.
3. Αγγέλου Τηλέμαχος, Μεγάροβο -Τύρνοβο τα δύο ελληνικά φρούρια της πόλεως Μοναστηρίου και φωλέα του ελληνισμού της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1954.
4. Αδάμος Γ.Α. - Κοινότητα Τσαρίτσανης, “Η Τσαρίτσανη”, Τσαρίτσανη 1989.
5. Αδάμου Γ.Α.. - Ξένες προπαγάνδες στην προξενική περιφέρεια Μοναστηρίου, τόμος Β`, Αριστοτέλης 245-246, Φλώρινα 1997.
6. Αλεξίου Δημήτριος Α., Η Λιπινίτζα Ασπροποτάμου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσης 1998.
7. Ανδρεάδης Χρήστος Γ., “Ανέκδοτα έγγραφα των κατοίκων Μεγάροβου και Τυρνόβου”, Μακεδονικά 21, Θεσσαλονίκη 1981.
8. Ανθεμίδης Αχιλλεύς. Οι Βλάχοι της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1997.
9. Αρσενίου Λάζαρος Α., Η Θεσσαλία στην τουρκοκρατία, Επικαιρότητα, Αθήνα 1984.
10. Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και Ανωνύμου, “Αγίου Δημητρίου Θαύματα. Ο βίος, τα θαύματα και η Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου”, εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια: Χαράλαμπος Μπακιρτζής, μετάφραση: Αλόη Σιδέρη, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1997.
11. Αυδίκος Ευάγγελος. Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μίας επαρχιακής πόλης. Πρέβεζα 1991.
12. Αυδίκος Ευάγγελος. Λαογραφία, Λαογραφούντες και επιτόπια έρευνα:προβλήματα και προοπτικές. Ενδοχώρα 54.Αλεξανδρούπολη 1972.
13. Αυδίκος Ευάγγελος. Ο Βλάχος στον λαϊκό πολιτισμό. Τρικαλινά 2003, τόμος 23ος,Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων.
14. Βακαλόπουλος Κων/νος. Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού , Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 1990
15. Βακαλόπουλος Κων/νος. Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού αγώνα(1878-1894) Θεσσαλονίκη 1983.
16. Βακαλόπουλος Κων/νος. Μακεδονία και Τουρκία 1830-1878. Θεσσαλονίκη 1987.
17. Βακαλόπουλος Κων/νος. Το πρόβλημα της εθνογενετικής διαδικασίας στο Μακεδονικό ζήτημα. Πρακτικά Συνεδρίου Μακεδονία – Ιστορία, Πολιτισμός Φλώρινα 1997.
18. Βακαλόπουλος Κων/νος, "Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα, 1878-1894.
19. Απομνημονεύματα Αναστάσιου Πηχέωνα, ΙΜΧΑ 196, Θεσσαλονίκη 1983.
20. Βακαλόπουλος Κων/νος, "Μακεδονικός Αγώνας. Η ένοπλη φάση 1904-1908", Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1987.
21. Βακαλόπουλος Κων/νος, "Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992.
22. Βακαλόπουλος Κων/νος, "Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, ΗΠΕΙΡΟΣ", Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992.
23. Βέλκος Γρ., "Οι απόγονοι των Λαζαίων και η μετά την καταστροφή της Μηλιάς, Πάσχα 1822, δράση και εθνική προσφορά τους"
24. Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Μηλιάς Πιερίας "Οι Λαζαίοι" - ΝΕΛΕ Πιερίας, Πρακτικά Συμποσίου "Οι Λαζαίοι και η εποχή τους", 1989.
25. Βερέμης Θ. - Κουλουμπής Θ. - Νικολακόπουλος Η., Ο Ελληνισμός της Αλβανίας, Βιβλιοθήκη Διεθνών Ευρωπαϊκών Μελετών, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995.
26. Βουλτσιάδης Γεώργιος Κ., Η Προσoτσάνη μέσα από την ιστορία, Θεσσαλονίκη 1995.
27. Weigand Gustav. Οι Αρωμούνοι ( Βλάχοι) Τόμος Α΄. Ο χώρος και οι άνθρωποι. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων. Μετάφραση Τhede Kahl. Προλεγόμενα-σχόλια Λαζάρου Αχιλλεύς. Φιλολογική επιμέλεια Θεόδωρος Νημάς.
28. Weigand Gustav. Οι Αρωμούνοι ( Βλάχοι) Τόμος Β΄. Λαογραφία – Γλώσσα. Μετάφραση Παπασωτηρίου Γιώργος,, Ταμπακιώτη-Σίμου Μαρία. Προλεγόμενα Λαζάρου Αχιλλεύς. Φιλολογική επιμέλεια Θεόδωρος Νημάς.. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2004.
29. Wace Alan JB – Thompson Maurisce. Οι Νομάδες των Βαλκανίων. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 1989 Αφοι Κυριακίδη.
30. Γιαννούλης Ν.Κ., Τ' Ασπροπόταμο Πίνδου και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Αφοι Κυριακίδη, Φ.Ι.ΛΟ.Σ Tρικάλων 6, Θεσσαλονίκη 1992.
31. Γκαρτζονίκας Δημήτριος. Μπουρτζόβλαχοι. Ιωάννινα 1971.
32. Γκούμας Ελευθέριος. Λιβάδι. Γωγραφική, Ιστορική, Λαογραφική Επισκόπησις. Λιβάδι 1993
33. Γκούμας Ελευθέριος, Η παιδεία στο Λιβάδι κατά την τουρκοκρατία, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 5, 1983.
34. Γοργορέτας Απ. Σωτήριος. Τα Πέτρινα γεφύρια του Ν. Τρικάλων Τρίκαλα 2004
35. Γούναρης Βασίλειος-Κουκούδης Αστέριος. Από την Πίνδο ως τη Ροδόπη. Αναζητώντας τις εγκαταστάσεις και την ταυτότητα των Βλάχων. Ιστορικά αρ. 10, Αθήνα 1997.
36. Δημητριάδης Βασίλης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, Ε.Μ.Σ. 39, Θεσσαλονίκη 1973.
37. Δρούγιας Θ., Η Βωβούσα στο χώρο και στο χρόνο, Ιωάννινα 1995.
38. Εξαρχος Γιώργης. Αυτοί είναι οι Βλάχοι. Αθήνα 1994.
39. Εξαρχος Γιώργης. Οι Εληνόβλαχοι ( Αρμάνοι) Τόμος Α΄και Β΄. Εκδόσεις Καστανιώτη, Λαογραφία, 2001.
40. Έξαρχος Γιώργης. Αδελφοί Μανάκια. Πρωτοπόροι του κινηματογράφου στα Βαλκάνια και το Βλάχικο ζήτημα. Αθήνα 1991.
41. Έξαρχος Γιώργης. Ρήγας Βελεστινλής. Εκδόσεις Καστανιώτη.
42. Έξαρχος Χρήστος. Η Φούρκα της Ηπείρου. Ιστορία – Λαογραφία. Θεσσαλονίκη 1987.
43. Θωμάς Γιώργος, Οι Αρβανιτόβλαχοι της Όθρης. Παράξενα έθιμά τους από το 1851, Ηπειρωτική Εστία 1989.
44. Καϊμακάμης Βασίλης, Οι Ελληνόβλαχοι (Κουτσόβλαχοι), Κοκκινοπλός το βλαχοχώρι του Ολύμπου, Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1984.
45. Καλινδέρης Μιχ. Αθ., Ο βίος της κοινότητας Βλάστης επί τουρκοκρατίας, Ε.Μ.Σ. 58, Θεσσαλονίκη 1982.
46. Καλούσιος Δημήτριος, Οδοιπορικό στον Ασπροπόταμο, Παλαιοχώρι, Κονάκια, Κρανιά, Καλλιρρόη, Τρικαλινό Ημερολόγιο 1988.
47. Καρανάσιος Α.Γ., Ιστορικά, λαογραφικά, παραδόσεις Γαρδικίου Αθαμάνων, Τρίκαλα 1979.
48. Κατσανεβάκη Αθηνά – Πανοπούλου Καλλιόπη. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ φωνητικών και οργανικών τραγουδιών των Βλαχοφώνων του Ν. Σερρών.
49. Κατσάνης Νικόλαος – Ντίνας Κων/νος. Γραμματική της κοινής Κουτσοβλαχικής. Αρχείο Κουτσοβλαχικών μελετών.
50. Κατσάνης Νικόλαος, Η δημιουργία βλάχικης αστικής τάξης, (η περίπτωση της Μοσχόπολης, Μετσόβου, Νυμφαίου κ.λ.π.), Πρακτικά Α' Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, Μέτσοβο 28-30 Ιουνίου 1991, Εξωραϊστικός Σύλλογος Μετσόβου, Αθήνα 1993.
51. Κατσουγιάννης Τηλέμαχος, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών - Α', Ε.Μ.Σ. 22, Θεσσαλονίκη 1964.
52. Κατσουγιάννης Τηλέμαχος, Περί των Βλάχων των ελληνικών χώρων - Β', Ε.Μ.Σ. 23, Θεσσαλονίκη 1966.
53. Κεραμόπουλος Αντώνιος, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι; Αθήνα 1939.
54. Κοεμτζόπουλος Κίμωνας, Οι Λαζαίοι του Ολύμπου και απόγονοι, Δωδώνη, Αθήνα-Ιωάννινα 1994.
55. Κολτσίδας Αντώνιος, Κουτσόβλαχοι. Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη, Αφοι Κυριακίδη Θεσσαλονίκη 1993.
56. Κολτσίδας Αντώνioς, Ιστορία της Βωβούσας. Απομνημονεύματα Απόστολου Χατζή ή Τσαρούχα για τη Βωβούσα Ιωαννίνων του 19ου αιώνα, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.
57. Koder J., Oι Βλάχοι, αντιπρόσωποι του νομαδισμού στο Βυζάντιο, Συμπόσιο Δήμου Βέροιας "Οι Βλάχοι στην ιστορία του ελληνισμού, παρελθόν-προοπτικές", Βέροια 25-26 Ιουνίου 1994.
58. Κουκούδης Ασ. - Ι Γούναρης, Βασίλης Κ., Από την Πίνδο έως τη Ροδόπη. Αναζητώντας τις εγκαταστάσεις και την ταυτότητα των Βλάχων, περιοδικό Ίστωρ, τεύχος 10, 1997.
59. Κουκούδης Αστέριος, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι, Εκδόσεις Ζήτρος- Θεσσαλονίκη 2000
60. Κουκούδης Αστέριος, Οι Μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων, Εκδόσεις Ζήτρος- Θεσσαλονίκη 2000
61. Κουκούδης Αστέριος, Οι Ολύμπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά, Εκδόσεις Ζήτρος- Θεσσαλονίκη 2001
62. Κουκούδης Αστέριος, Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλάχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Εκδόσεις Ζήτρος-Θεσσαλονίκη 2001
63. Λαζάρου Αχιλλέας, Βαλκάνια και Βλάχοι, Εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήνα 1993.
64. Λαζάρου Αχιλλέας, Καταγωγή και επίτομη ιστορία των Βλάχων της Αλβανίας, Επιτροπή ενημέρωσης για τα εθνικά θέματα, Σειρά μελετημάτων αυτοτελών και σε ανάτυπα, Ιωάννινα 1994.
65. Λαζάρου Αχιλλέας, Βλάχοι Ελλάδος και Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα, Αθήνα 1996.
66. Λαζάρου Αχιλλεύς, Βλάχοι Ελληνικών χωρών, Αθήνα 1986.
67. Λαζάρου Αχιλλεύς, Η Αρωμουνική διάλεκτος, 1998.
68. Λαζάρου Αχιλλεύς, Βλάχοι και κρατικές παραλείψεις, Εκδόσεις Πέλαγος.
69. Λαζάρου Αχιλλεύς, Καταγωγή των Βλάχων των Σκοπίων, Αθήνα 2002.
70. Λάμπρου Σπυρίδων, Σελίδες εκ της ιστορία του εν Oυγγαρία και Αυστρία Μακεδονικού Ελληνισμού, (πρώτη έκδοση Νέος Ελληνισμός 8, 1911), Ελεύθερη Σκέψις, Αρχείο Ιστορικών Λόγων 4, Αθήνα 1991.
71. Λιάκος Ν. Σωκράτης, Καταγωγή των Βλάχων ή Αρμανίων, Μικροευρωπαϊκές (ήτοι Βαλκανικές) Μελέτες 2, Θεσσαλονίκη 1965.
72. Λιάκος Ν. Σωκράτης, Λινοτόπι, Περιοδικό Μακεδονική Ζωή, τ.69, Φεβρουάριος 1972.
73. Leake W.M., H Ήπειρος 1805-1810, Mετάφραση Γεώργιος Δ. Στάθης, Εκδόσεις Ροσσολάτος, Αθήνα 1976.
74. Λούστας Ν.Α., Η ιστορία του Νυμφαίου - Νέβεσκας Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1994.
75. Μαγειρίας Δ. Μιχαήλ., Μηλέα Μετσόβου «Αμέρου» 1897-1970. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίων – Σύλλογος Μηλιωτών Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2007.
76. Μακρής Ευριπίδης, Τα Ζαγοροχώρια, ιστορική αναδρομή - τουριστική
περιήγηση
, Ιωάννινα 1996.
77. Μαλαβάκης Χ. Νίκος, Πολυθέα Ασπροποτάμου, με τη φροντίδα του Συνδέσμου των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου, 1995.
78. Μαρτινιανός Ι., Η Μοσχόπολης, 1330-1930, Ε.Μ.Σ. 21, Θεσσαλονίκη 1957.
79. Μέλλιος Α. Λάζαρος, Ο εξισλαμισμός του Μητροπολίτη Μογλενών - Πέλλης, Έκδοση της Ιεράς Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αριδαίας
80. Μέρτζος Γ.Α., Λάιστα Ζαγορίου Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκη 1991.
81. Μίντσης Ι. Γεώργιος, Εθνολογική σύνδεση της Μακεδονίας, (αρχαιότητα,μεσαίωνας, νέοι χρόνοι), Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1997.
82. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Οι απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα, (1903-1904). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, Εισαγωγή: Βασίλης Κ. Γούναρης, Επιμέλεια - Σχολιασμός: Περσεφόνη, Καραμπατάκη, Πελαγία Γ. Κολτούκη, Χρήστος Μ. Μανδατζής, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Άγγελος Α. Χοτζίδης, Θεσσαλονίκη 1996.
83. Μουστάκης Γ., Το Συρράκο και η Πρέβεζα, Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.27-28, Ιαν.-Δεκ. 1992.
84. Μπαρμπάλης Χ.Β., Το Χαλίκι, ιστορικά σημειώματα, Τρίκαλα 1953.
85. Berard V., Tουρκία και ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία. Έλληνες, Τούρκοι, Βλάχοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, εισαγωγή-σχόλια: Πυλαρινός, Θ., μετάφραση: Μ. Λυκούδης, Τροχαλία, Αθήνα 1987.
86. Brown Keith, Ανάμεσα στο κράτος και την ύπαιθρο: Το Κρούσοβο από το 1903 και εφαξής, στην εργασία “Ταυτότητες στη Μακεδονία” Επιμέλεια: Βασίλης Κ. Γούναρης - Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης - Γιώργος Β. Αγγελόπουλος, Πρόλογος: Θάνος Βερέμης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997.
87. Brezeanu Stelian, Από τους εκλατινισμένους πληθυσμούς στους Βλάχους της Βαλκανικής, μετάφραση: Α.Ε. Καραθανάσης, Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόμος V-1976, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1979.
88. Μπουσμπούκης Αντώνιος, Το Ρήμα της Αρωμουνικής, Αθήνα 1982.
89. Μπουσμπούκης Αντώνιος.. Πρωτοαρχαιοελληνικές λέξεις κοινές στον Όμηρο και τη Λατινομακεδονική ( Κουτσοβλαχική) Θεσσαλονίκη 1972.
90. Νασίκας Γ. Αθ., Το χωριό μας η Σμίξη του Νομού Γρεβενών, Αθήνα 1971.
91. Νημάς Α. Θεόδωρος, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Πίνδος, Χάσια, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987.
92. Νικολαϊδου Ι. Ελευθερία, Ξένες προπαγάνδες και εθνική αλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, Εταιρεία Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, Ιωάννινα 1978.
93. Νικολαϊδου Ι. Ελευθερία, Η στάση της ρουμανικής προπαγάνδας στην προσάρτηση της Ήπειρο-Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Αντιδράσεις και Επιπτώσεις, Δωδώνη 13, Ιωάννινα 1984.
94. Νικολαϊδου Ι. Ελευθερία, Η ρουμανική προπαγάνδα στο βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, τ.Α', μέσα 19ου αι.-1900, Ε.Η.Μ, Ιωάννινα 1995.
95. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος, (πρώην γυμνασιάρχης), Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής Γλώσσης, τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1909.
96. Νιτσιάκος Γ. Βασίλης, Αετομηλίτσα, Γιάννινα 1979.
97. Ντίνας Κων/νος, Το Κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας. Φωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1986.
98. Ντόντος Γ., - Παπαθανασίου Γ., Το Περιβόλι, η αετοφωλιά της Πίνδου, Θεσσαλονίκη 1973.
99. Ξάνθος Γ. Ιωάννης, Ιστορία της Γευγελής και εθνική δράσις των κατοίκων αυτής και των πέριξ χωρίων, Θεσσαλονίκη 1954.
100. Οικονόμου Φωτεινή, Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών, Μακεδονικά 1973, Θεσσαλονίκη.
101. Παπαγεωργίου Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο. Ζαγόρι μέσα 18ου αρχές 20ου αι., Ριζάρειος Σχολή, Ιωάννινα 1995.
102. Παπαγεωργίου Ν. Πέτρος, Ο εξισλαμισμός του μακεδονικού χωριού Νοτίων, ανέκδοτος ιστορική παράδοσις του ΙΗ' αιώνος, Μακεδονικό Ημερολόγιο 1909.
103. Παπαγιάννης Α. Σταύρος, Τα παιδιά της Λύκαινας. Οι επίγονοι της 5ης Ρωμαϊκής Λεγαώνας κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944), Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1998.
104. Παπαδόπουλος Ι. Στέφανος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Ε.Μ.Σ. 31, Θεσσαλονίκη 1970.
105. Παπαδόπουλος Ι. Στέφανος, Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του καζά Θεσσαλονίκης. (Μία ανέκδοτη έκθεση του Δημήτριου Μ. Σάρρου), Μακεδονικά ΙΕ', Θεσσαλονίκη 1975.
106. Παπαδόπουλος Ι. Στέφανος, Οι ελληνικές κοινότητες της Ουγγαρίας και η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, Δωδώνη 18, Ιωάννινα 1989.
107. Παπαδριανός Α. Ιωάννης, Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, 18ος-20ος αι., Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.
108. Παπαζήσης Δ., Βλάχοι, (Κουτσόβλαχοι), Ηπειρωτική Εστία 1975.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.