Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

15 Μαρτίου 1900, Δημοσίευμα-Ντοκουμέντο για την αποτυχημένη προσπάθεια ίδρυσης ρουμανικού σχολείου στον Κοκκινοπηλό Ελασσόνας


Οι βλαχόφωνοι πληθυσμοί της περιοχής του Ολύμπου δεν αισθάνονταν να διαφοροποιούνται από τους ελληνόφωνους κατοίκους της περιοχής γι αυτό και η ρουμανική προπαγάνδα απέτυχε παταγωδώς. 
Το άφθονο ρουμανικό χρήμα και η συνεργασία  των προπαγανδιστών με τους Βούλγαρους κομιτατζήδες δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο τους καθώς οι βλαχόφωνοι του Ολύμπου είχαν ισχυρό εθνικό φρόνημα και πρωταγωνίστησαν στην ανάπτυξη και δράση των αρματολικίων αλλά και στις επαναστατικές κινήσεις του νεότερου ελληνισμού για την απελευθέρωση.
Η Ρουμανία δαπάνησε ποταμούς χρυσού για να πείσει τους βλαχόφωνους Έλληνες ότι τάχα είναι Ρουμάνοι αλλά απέτυχε οικτρά. Οι εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν βέβαια για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
Οι βλαχόφωνοι από πολύ νωρίς καλλιέργησαν και μετέδωσαν την ελληνική παιδεία ακόμη και στις χώρες του εξωτερικού όπου πολλοί μετοίκησαν για διάφορους λόγους ενώ ο δεύτερος γλωσσικός κώδικας παραμένει προφορικός και χρησιμοποιούνταν ενδοοικογενειακά σε κλειστό κοινωνικό κύκλο.

«Η συμβίωση των Βλάχων με τον ελληνικό κόσμο και η προφανής ιστορική και πολιτιστική τους καταγωγή απ’αυτόν, συνετέλεσαν ώστε να μην αισθανθούν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το επίκτητο γλωσσικό τους όργανο για να εκφράσουν τα πολιτιστικά τους αγαθά, αφού αυτά ταυτίζονται με εκείνα του ελληνόφωνου κόσμου.» (''Γραμματική της Κοινής Κουτσοβλαχικής'' των γλωσσολόγων Ν. Κατσάνη και Κ. Ντίνα)

Το δημοσίευμα (φώτο πάνω αριστερά) της αθηναϊκής εφημερίδας ''ΣΚΡΙΠ'' στις 15  Μαρτίου 1900 αποτελεί ντοκουμέντο της αποτυχημένης προσπάθειας της ρουμανικής προπαγάνδας στον Κοκκινοπηλό Ελασσόνας για ίδρυση ρουμανικού σχολείου. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Η ΡΟΥΜΟΥΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ενέργειαι εν τοις μεθορίοις. - Πάθημα Ρουμούνου διδασκάλου

Κατ' αυθεντικήν έκθεσιν εκ των μεθορίων, νέα απόπειρα της Ρουμουνικής προπαγάνδας, εγένετο προς σύστασιν Ρουμουνικών σχολείων εις το χωρίον Κοκκινοπλόνι. Αλλ' ο μεταβάς προς τον σκοπόν τούτον διδάσκαλος εξεδιώχθη κακώς έχων υπό της εν τω χωρίω αμιγούς ελληνικής Κοινότητος. Τρεις μαθηταί του ελληνικού σχολείου, μεταβάντες εις την οικείαν του Ρουμούνου διδασκάλου, επετέθησαν κατ' αυτού  δια μαχαιρών και τον ηνάγκασαν να απέλθη εν ώρα νυκτός του χωρίου, όπως σώση την ζωήν του.  
Κατά την αυτήν έκθεσιν, η ανδρική στάσις των Ελληνικών κοινοτήτων εν Ελασσώνι και παρά την μεθόριον καταστρέφει πάντα τα σχέδια της Ρουμανικής προπαγάνδας. »


Πλήθος δημοσιευμάτων σε εφημερίδες εκείνης της περιόδου παρουσιάζουν την δράση και τις ενέργειες της ρουμανικής προπαγάνδας σε συνεργασία με τους Βούλγαρους κομιτατζήδες που στόχευαν στον προσηλυτισμό και την εξόντωση των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας... 
Παραθέτουμε μια ακόμη είδηση της εφημερίδας ''ΣΚΡΙΠ'' στις 1 Μαρτίου 1900 που αναφέρεται σ' αυτές τις ενέργειες:

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΟΥΝΟΙ
Η συνεννόησις των εν Βιτωλίοις

Κατ' ειδήσεις εκ Θεσσαλονίκης, εν Βιτωλίοις Βούλγαροι και Ρουμούνοι προπαγανδισταί προήλθον εις συνεννόησιν και κατέστρωσαν σχέδιον εξοντώσεως του ελληνικού στοιχείου. Οι μεν Βούλγαροι υπεσχέθησαν να καταρτίσωσι μικράς συμμορίας προς δολοφονίαν των Ελλήνων και προς καταστροφήν των περιουσιών αυτών, οι δε Ρουμούνοι να παράσχωσι τα προς τον σκοπόν τούτον απαιτούμενα χρήματα προς διατήρησιν των συμμοριών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.