Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Για την γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων - Vladimir Ivanov Georgiev


''...the nucleus of the Macedonian vocabulary consists of words which have exact correspondence in Greek. The importance of these words and the archaic phonological character of Macedonian lead to the conclusion that these are not borrowings but inherited words: this fact is confirmed by the genetic unity of Macedonian and Greek.
Moreover, the numerous lexical and phonological isoglosses in Macedonian and the different Greek dialects confirm the supposition of genetic unity.''
Vladimir I. Georgiev, ''Introduction to the History of the Indo-European Languages'', Sofia 1981, p. 169.

Βλαδίμηρος Ιβάνωφ Γκεοργκίεφ (1908- 14/7/1986)
(Βούλγαρος Γλωσσολόγος)
''Εισαγωγή στην Ιστορία των Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών'', Σόφια 1981, σελ. 169:

''...ο πυρήνας του μακεδονικού λεξιλογίου συνίσταται από λέξεις με ακριβή αντιστοιχία στην Ελληνική. Η σπουδαιότητα αυτών των λέξεων και ο αρχαϊκός φωνολογικός χαρακτήρας της Μακεδονικής (γλώσσας) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν ήσαν δάνεια, αλλά κληρονομηθείσες λέξεις: Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται από την γενετική ενότητα Μακεδονικής και Ελληνικής.
Επί πλέον, οι πολυπληθείς συμπτώσεις των λεξικογραφικών και φωνολογικών ορίων στην Μακεδονική και στις διάφορες ελληνικές διαλέκτους επιβεβαιώνει την υπόθεση της γενετικής ενότητας.''

[Πηγή: Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης, Μακεδονικά, Βιβλιόφιλοι Έδεσσας, Έδεσσα 2011]

See the following relevant publication:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.