Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Τάχος Ι. Αναστάσιος


Γεννήθηκε το έτος 1932 στη Θεσσαλονίκη. Η κα­ταγωγή της οικογένειάς του από τη πλευρά του πατέρα του ήταν από το Κρούσοβο της περιοχής του ελληνικότατου Μοναστηριού.

Ο παππούς του, Αναστάσιος Τάχος έζησε και εργάσθηκε εκεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος συνεργαζόμενος με οίκους της Βιέννης.

Ο πατέρας του, Ιωάννης ήλθε πρόσφυγας στην Ελλάδα το έτος 1917. Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάσθηκε ως εμπορικός αντιπρόσωπος. Η μητέρα του, Χριστίνα καταγόταν από την Κων­σταντινούπολη. Στην Ελλάδα ήλθε μαζί με την οικογένειά της το έτος 1922. Εγκαταστάθηκαν στη Θεσ­σαλονίκη και ο πατέρας της ασχολήθηκε με το εμπόριο.

Ο Αναστάσιος Τάχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε αριστούχος μαθητής-υπότροφος της ιστορικής Σχολής «Κωνσταντινίδη» (που ιδρύθηκε το έτος 1907 στη Θεσσαλονίκη). Στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία αποφοίτησε το έτος 1956 με το βαθμό «Άριστα» στο πτυχίο του. Παράλληλα παρακολούθησε σπουδές γαλλικής γλωσσάς και φιλολογίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το έτος 1953 έλαβε το ανώτατο τότε δίπλωμα «Γαλλικών Φιλολογικών Σπουδών».

Τελειώνοντας τις πανεπιστημιακές του σπουδές υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό από το 1956 μέχρι το 1958 ως έφεδρος αξιωματικός Πεζικού - Στρατο­λογίας, αφού αποφοίτησε επιτυχώς από τις Σχολές Πεζικού και Στρατολογίας.

Το έτος 1958 εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλο­γο Θεσσαλονίκης, αλλά διέκοψε το έτος 1960 διότι διορίσθηκε, μετά από διαγωνισμό στον οποίο αρί­στευσε, ως μόνιμος υπάλληλος στο Υπουργείο Εσω­τερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπηρέτησε επί δέκα έτη (1960-1970) και διακρίθηκε ως εξαιρετική περίπτωση προαχθείς «κατ’ απόλυτη» εκλογή.

Από τον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου
Κρουσόβου
Το έτος 1970 εισήλθε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­νίκης στο οποίο εξελίχθηκε ως υφηγητής (1973), έκτακτος καθηγητής (1980) και καθηγητής (1984). Παράλληλα εγγράφηκε εκ νέου στο Δικηγορικό Σύλ­λογο Θεσσαλονίκης. Το έτος 1968 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής με το βαθμό «Άριστα» με ειση­γητή τον καθηγητή Αρ. Μάνεση. Το έτος 1968-69 η Γαλλική Δημοκρατία τον ετίμησε με την χορήγηση της ανώτατης υποτροφίας ερευνών στη Νομική Σχο­λή του Πανεπιστημίου των Παρισίων (Sorbonne).

Έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών μελετών και άρθρων σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά ιδίως στη γαλλική γλώσσα (Revue du Droit Public. Revue de Droit Compare), επίσης έχει διοργανώσει και μετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Είναι τακτό μέλος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών (Αθήνα), της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη), Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος καθώς και άλλων εταιρειών ποικίλου ενδιαφέροντος.

Διετέλεσε μέλος των νομοπαρασκευαστικών επι­τροπών για την κατάρτιση του «Δημοτικού και Κοι­νοτικού Κώδικα» και του «Υπαλληλικού Κώδικα». Έχει συντάξει σειρά επίσημων γνωμοδοτήσεων, από τις οποίες ορισμένες (έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα Νομικά περιοδικά.

Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων και τα εξής αυτο­τελή βιβλία: - Σύγχρονες τάσεις της αρχής της νομιμότητος εις το διοικητικόν δίκαιον, 1973. - Θεμελιώ­δεις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων (Πρόλο­γος του ακαδημαϊκού Μ. Στασινοπούλου, τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επιτίμου Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας), 1981. - Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης, 1990. - Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο, 1992 (7η έκδοση). - Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, 1992 (3η έκδοση). - Ελληνικό Διοι­κητικό Δίκαιο, 1993 (4η έκδοση). - Δημοσιοϋπαλλη­λικό Δίκαιο, 1993 (3η έκδοση).

Το έτος 1966 νυμφεύτηκε την Νίκη Χαχάκη, κόρη του Γεωργίου Χαχάκη, ταξιάρχου έ.α. της τότε Ελ­ληνικής Χωροφυλακής με την οποία απέκτησε δύο παιδιά τον Ιωάννη και τον Γεώργιο. Η οικογένεια Χαχάκη ήλθε στην Ελλάδα από την Μικρά Ασία το 1922.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.