Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ο Κρουσοβίτης ευεργέτης Αλέξανδρος Αθανασίου Καρίπης


Αλέξανδρος Αθανασίου Καρίπης
Νευρολόγος-Ψυχίατρος εκ Κρουσόβου 
1927-2007 

Απεβίωσε στη γενέτειρα του Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 εκηδεύθη από την εμβληματική Αγία Σοφία, υπό τις ευλογίες του Πανα­γιότατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου, ο Αλέξανδρος Αθανασίου Καρίπης, μέγας ευεργέτης της Μακεδονίας και επιφανής Εταίρος μας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών εξέδωσε και εδημοσίευσε Ψήφισμα, κατέθεσε στέφανον τιμής, παρέστη στην εξόδιο ακο­λουθία και δια του Προέδρου του, που εξεπροσώπησε και το Καρίπειον Ίδρυ­μα Μελετών Μακεδονίας-Θράκης, εξεφώνησε τον επικήδειον λόγον. 

Ανιδιοτελής και προσφιλής, ευγενής εξ ιδιοσυγκρασίας και εκ καταγωγής, φιλόπατρις και φιλάνθρωπος, γενναιόδωρος και ταπεινός, ιατρός αποτελεσμα­τικός και παραγωγικός, εκ των έργων του παντοτινά ζωντανός ο Αλέξανδρος Αθανασίου Καρίπης, αμιγής βλαχόφωνος Ακρίτας Μακεδών εκ Κρουσόβου της Ανω Μακεδονίας, υπήρξε επιφανής Θεσσαλονικεύς. Είναι ρίζα και πολύτιμη παρακαταθήκη της Θεσσαλονίκης όπου η οικογένεια του ενεργεί και ευεργετεί επί δύο τουλάχιστον πλήρεις συνεχείς αιώνες. 
Ο προπάππος του και αρχηγέτης της μοσχοπολιάνικης πατριάς, μέσω Κρουσόβου, Καρίπης είναι ένας εκ των προκρίτων Θεσσαλονικέων που κατά την εθνεγερσία του 1821 οι Οθωμανοί κρέμασαν στα τσιγκέλια. Ο Δήμος του α­φιέρωσε την ομώνυμη οδό Καρίπη, την άλλοτε οδό των Παλαιοπωλών. 
Ο ομώνυμος πάππος του Αλέξανδρος, γιος του εθνομάρτυρος προκρίτου Καρίπη, φέρων το εμβληματικό όνομα Αλέξανδρος, επεδόθη στο καπνεμπόριο και διετέλεσε Διευθυντής του Οθωμανικού Μονοπωλίου Καπνού, της περίφη­μης «Ρεζί», στις ιστορικές Κυδωνιές της Μικράς Ασίας. Νυμφευμένος εκεί με την επίσης βλαχόφωνη Μακεδόνισσα γιαγιά Σοφία, απέκτησε τρία αγόρια: τον Αθα­νάσιο, τον Γεώργιο και τον Άτταλο. 
Ο Αθανάσιος κατετάγη εθελοντής στη Στρατιά Μικράς Ασίας, εβίωσε ολό­κληρη την επική Μικρασιατική Εκστρατεία πολεμώντας στην πρώτη γραμμή του πυρός μέχρι τη θρυλική μάχη του Ουσάκ, αιχμαλωτίσθηκε, μαρτύρησε και μόλις το 1923 επέτρεψε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ το 1925 νυμφεύεται τη Δάφνη Γρίζου-Μελίδου, καταγόμενη από το Κρούσοβο, και αναπτύσσει μεγάλη βιομη­χανία κοντά στα άλλοτε Σφαγεία. Το 1927 γεννιέται ο μοναχογιός τους Αλέξαν­δρος. 

Γεννημένος μέσα στην Ιστορία, σε μια πολύ πλούσια οικογένεια με την καρ­διά αφιερωμένη στη Μακεδονία και με ευρύ εθνικό ορίζοντα το Βασιλικόν Γέ­νος των Ρωμαίων, δηλαδή του αυτοκρατορικού οικουμενικού ελληνισμού, ο Αλέξανδρος πορεύεται όλον τον βίον του στις συντεταγμένες του Γένους. 
Σπουδάζει στη νεαρή Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και μετέχει πρώτος σ' όλους τους εθνικούς αγώνες των φοιτητών, σε καιρούς χαλεπούς όταν η Πατρί­δα βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού - επί ξηρού ακμής την Ελλάδα πάσαν εστηκυίαν. Μετεκπαιδεύεται στο Παρίσι και σε άλλα υψηλής περιωπής ευρωπαϊ­κά ιατρικά κέντρα. Νευρολόγος-Ψυχίατρος πλέον δραστηριοποιείται στη γενέ­τειρα πόλη. Συνιδρύει και μέχρι τέλους διευθύνει την ονομαστή Νευρολογική - Ψυχιατρική Κλινική Πισσαλίδη-Καρίπη όπου οι αλαφροΐσκιωτοι τούτου του Κόσμου τον φωνάζουν πατέρα και πραγματικά τον έχουν πατέρα. 
Υπηρετεί με ανύστακτη αφιέρωση τον πάσχοντα άνθρωπο και παράλληλα την Πατρίδα, ιδιαίτερα τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ευεργετεί επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Είναι Ακρίτας και συνάμα Μαικήνας. Στη Θεσσαλονίκη αγοράζει, διασώζει και αναστηλώνει, χάριν της Ιστορίας και εις μνήμην της ιστορικής οικογενείας Καρίπη, το επιβλητικό Μέγαρο του Οθωμανού Βαλή Αμπντουραχμάν Σουλεϊμάν πασά, έργο του εμβληματικού Ιτα­λού αρχιτέκτονος Βιταλιάνο Ποζέλι το 1890. Το Καρίπειον πλέον Μέλαθρον, έ­να αριστούργημα και ένα σπάνιο απόκτημα, πίσω από το Διοικητήριο, δεσπόζει σε μια πόλη που χάνει ή και καταστρέφει ραγδαία την ομορφιά της, την αρχο­ντιά της και την κληρονομιά της.

~ Φωτο: Το «Καρίπειον Μέλαθρον» στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιάδος και Φ. Δραγούμη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Αλέξανδρος Αθ. Καρίπης το αποκτά αλλά δεν το κρατά. Το χαρίζει στις επόμενες γενεές. Ιδρύει το Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας-Θράκης στο οποίο δωρίζει το μνημειακό τούτο Μέγαρο, ολόκληρη τη μεγάλη προσωπι­κή του και οικογενειακή του περιουσία, τη μακεδονική βιβλιοθήκη του με 20.000 τόμους, ανεκτίμητες οικογενειακές συλλογές ιστορικών κειμηλίων και έργων τέ­χνης, την ίδια την ψυχή του και ύπαρξη του. 
Δεν κρατά τίποτε αλλά δεν σταματά. Στεγάζει το Ίδρυμα Εθνικού και Θρη­σκευτικού Προβληματισμού και συνδράμει σπάνιες εκδόσεις του και εκθέσεις του. 
Στο Πανόραμα ανεγείρει εξ ιδίων και αφιερώνει ευλαβικά τη μεγαλοπρεπή έδρα του Καριπείου Ιδρύματος και Εστία των Μακεδόνων, ένα σύγχρονο αρι­στούργημα παραδοσιακής μακεδονικής τέχνης και αγιορείτικης μορφής. Κέντημα κυριολεκτικό σε πέτρα και ξύλο με μαστοριά και με όλο το μεράκι του δωρητού το ευρύ κτιριακό συγκρότημα αναπτύσσει μεταξύ άλλων Βιβλιοθήκη, συ­μπλέγματα γραφείων και επιστημονικών εργαστηρίων, αίθουσα σεμιναρίων και αρχοντικούς κοιτώνες υποτρόφων Μακεδόνων μεταπτυχιακών φοιτητών και ε­ρευνητών. 
Τέλος, αν και δεν υπάρχει τέλος στα περισσεύματα της καρδίας αυτού του εξαίρετου ανδρός, ο Αλέξανδρος, παλαιός πιστός Εταίρος, στηρίζει αποφασι­στικά την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στον κρίσιμο αγώνα της για τη Μα­κεδονία. Έτσι, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου αβλεπί, με ένα τηλεφώνημα, τη συλ­λογική επιστημονική μελέτη της Εταιρείας «Μακεδονισμός», ο Ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006 την οποία συνεκδίδει με την Εταιρεία στην Ελληνική και στην Αγγλική. Το βιβλίο αυτό, έκδοση του κορυφαίου οίκου «Έφεσος», κα­ταρρίπτει όλες τις πωλήσεις στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας, διαχέεται στο Διαδίκτυο από την Εταιρεία, αλλά προπάντων καταρρίπτει αποδεικτικά κι α­ποστομωτικά όλα τα αναίσχυντα ψεύδη των Σκοπίων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα εκατοντάδες δικά τους κρατικά τεκμήρια-αποκαλυπτήρια. Σήμερα είναι απόλυτο όπλο πρώτης γραμμής στα χέρια της ελληνικής διπλωματίας και πολιτικής ηγεσίας. 
Είναι το τελευταίο εν ζωή δώρο του Αλεξάνδρου στη γενέτειρα μας Μακε­δονία και στην ιδιοπροσωπία των Μακεδόνων, κατ' εξοχήν ημών των αλλοφώνων Μακεδόνων.
Αναπαυόμενος εν Κυρίω στην ευλογημένη γη της Μακεδονίας μας, πλήρης αγάπης και ευεργεσιών, ο Εταίρος μας Αλέξανδρος Αθανασίου Καρίπης μας εμπνέει και μας δεσμεύει, μας παρορμά και, το ξέρουμε, μας αγαπά. 
Και εμείς τον αγαπούμε και τον τιμούμε. Εμείς οι Μακεδόνες τον ευγνω­μονούμε. 
Συνεχιστή του, συμμαχητή του αφήνει ισόβιον Πρόεδρον στο Καρίπειον Ίδρυμα του τον διαπρεπή νομομαθή Εταίρο μας Μιχαήλ Καϊκλή. Οι οιωνοί εί­ναι καλοί. 

Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
(Νεκρολογία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.