Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Έγγραφον Ειρηνοδικείου Μοσχοπόλεως Κορυτσάς


Ειρηνοδικείον[22] Μοσχοπόλεως
Εν Μοσχοπόλει τη 11 Οκτωβρίου 1915
αριθ. 220

Προς 
τον κ. Δήμαρχον Μοσχοπόλεως

Μετ' επιμονής λέγεται ενταύθα ότι ο ενεργήσας την είσπαξιν των χρημάτων διά την κατασκευήν της δημοσίας οδού Μοσχοπόλεως-Βοσκοπίου[23], φαίνεται έλλειμμα / τικός άνω των 500 δραχμών. Σας παρακαλώ όθεν / ίνα προσέχθητε εν τω γραφείω μου μετά των παραδοθέντων υμίν λογαριασμού υπό του άνω εισπράκτορος / Νικολ(άου) Μπάρδα, ως και των συμβούλων του υφ' / υμάς δήμου, προς κανονισμόν της υποθέσεως ταύτης.

Ο Ειρηνοδ(ικείου) Γράμμ(ατέας) Μοσχοπόλεως
(υπογραφή δυσανάγνωστος)
Τ.Σ. (με το Ελληνικό Εθνόσημο)[22] Βλέπουμε ότι το 1915 λειτουργεί Ειρηνοδικείο στη Μοσχόπολι. Επίσημη γλώσσα η Ελληνική, όπως και η σφραγίδα με το Ελληνικό εθνόσημο, ενώ υπάρχει Αλβανικό κράτος.
[23] Σήμερα μετά από 85 περίπου χρόνια η προπαγάνδα των Αλβανών μαζί με την καταστροφή της Ελληνικής Ακροπόλεως των γραμμάτων, την Μοσχόπολι, ούτε καν υπάρχει το όνομά της στον χάρτη. Απλώς η περιοχή λέγεται στα Αλβανικά Voskopoje (Βοσκοπόια). Μνημονεύεται μόνον το χωριό Βοσκόπιον. 

Πηγή: Ελευθέριος Απ. Καρακίτσιος, Ορθόδοξοι Ιερείς και Διάκονοι που επέζησαν του Άθεου Καθεστώτος στην Αλβανία (1945-1990). Αυθεντικές μαρτυρίες από την Βόρειο Ήπειρο. Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 433.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.