Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

16 Νοεμβρίου 1895, Δημοσίευμα: Οι εν Βελεστίνω Μακεδόνες


Από την εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» των Αθηνών
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 1895

« Οι εν Βελεστίνω Μακεδόνες, οι δυνάμενοι να γνωρίζουν καλλίτερον παντός άλλου τα εν τη πατρίδι των συμβαίνοντα, προβλέποντες δεν την αναπόφευκτον ανάγκην ήτις θα καλέση αυτούς μίαν ημέρα να λάβωσι τα όπλα, παρασκευάζονται ως εμπρέπει εις φιλοπάτριδας άντρας, δια να ανταπεξέλθουν κατά των εχθρών της Πατρίδος των.
Παρεκάλεσαν θερμώς τον αυτόθι ανθυπασπιστήν του Πεζικού κ. Κουρέαν, όπως τους διδάξει τας στρατιωτικάς ασκήσεις και τον χειρισμόν του όπλου.
Ο ανθυπασπιστής προθύμως εδέχθη και τα γυμνάσια ήρχισαν ήδη.
Μέχρι του 40 και του 50 έτους προσέρχονται πάντες και γυμνάζονται. Ήδη επεράτωσαν τους βηματισμούς και ζητούν όπλα, τα οποία δεν αμφιβάλλομεν ότι θα τους δοθούν, προκειμένου περί τόσον εξόχως πρακτικού και εθνικού σκοπού... »

Πηγή: Gogas Mishiu (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.