Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Εφημερίδα «Μακεδονία», 5 Απριλίου 1919: «Οι Κουτσοβλάχοι Κρουσόβου και Μοναστηρίου ζητούν την ένωσιν των με την Ελλάδα»Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Μακεδονία» -στις 5 Απριλίου 1919- που έχει τον τίτλο:
«Οι Κουτσοβλάχοι Κρουσόβου και Μοναστηρίου ζητούν την ένωσιν των με την Ελλάδα» 
αναφέρεται στις προσπάθειες των ομογενών μας από την Πελαγονία (σημ. Fyrom) να ενωθούν οι περιοχές αυτές με την μητέρα Ελλάδα.

Η επιστολή απεστάλη στους τότε ηγέτες των Μεγάλων Δυνάμεων και στον Ελευθέριο Βενιζέλο και έχει ως εξής:

«Οι υπογεγραμμένοι διαμαρτυρόμεθα, εν ονόματι των Κουτσοβλάχων Μοναστηρίου και Κρουσόβου, δια τας ενεργείας της Κουτσοβλαχικής επιτροπής της μεταβάσης εις Παρισίους, και ζητούσης την ένωσιν ημών μετά των Ιταλών.
Ανήκοντες εις 54 Συνδικάτα και σωματεία, είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν και βεβαιώσωμεν κατηγορηματικώς, ότι ουδεμία εντολή υπό οιουδήποτε Κουτσοβλάχου εδόθη εις την εν λόγω επιτροπήν, ήτις είναι όργανον της απληστίας των Ιταλών εν τη Βαλκανική. 
Εξαιρέσει μεμονομένων προσώπων, μισθάρνων των ξενικών προπαγανδών, η μεγίστη πλειονότης των Κουτσοβλάχων αρχήθεν έσχων εθνικήν συνείδησιν ελληνικήν, δώσασα θαυμαστήν ώθησιν προς τον ελληνικόν πολιτισμόν δια περιφανών ανδρών γραμμάτων, επιστημόνων και εμπόρων, ως οι Παπαγεωργίου Στυλίδης, Πανταζίδης και Δημητρίου.
Αποκρούοντες πάση δυνάμει παν σχέδιον υποβάλον τας εστίας μας υπό οιονδήποτε ζυγόν παρακαλούμεν υμετέραν εξοχότητα να ευαρεστηθή να ζητήση αποστολή Διεθνούς επιτροπής επί τόπου, όπως γνωρίση τα αληθείς διαθέσεις των Κουτσοβλάχων του Μοναστηρίου και Κρουσόβου, οίτινες πιστοί εις τα παραδόσεις των και συνειδότες των δικαίων δεν θα παύσωμεν εργαζόμενοι υπέρ της ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η κόσμια κριτική και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σχολιαστών είναι σεβαστή. Σχόλια τα οποία υπεισέρχονται σε προσωπικά δεδομένα ή με υβριστικό περιεχόμενο να μην γίνονται. Τα σχόλια αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων.Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται με την πρώτη ευκαιρία.